• ΝΕΡΟΜΑΝΑ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ
  • 6972 290569
  • 07:00 - 18:00
  • 17:00 - 21:00

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

Έχοντας την γνώση και την εμπειρία της πολεοδομικής νομοθεσίας, αναλαμβάνουμε την έκδοση οικοδομικών αδειών για κτίρια οποιασδήποτε χρήσης με ταχύτητα ακρίβεια και συνέπεια πραγματοποιόντας όλες τις απαραίτητες διαδικασίες.

ΚΆΝΤΕ ΤΗΝ ΔΙΚΉ ΣΑΣ ΕΡΏΤΗΣΗ