• ΝΕΡΟΜΑΝΑ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ
  • 6972 290569
  • 07:00 - 18:00
  • 17:00 - 21:00
Image

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

Αναλαμβάνουμε τη διαδικασία Νομιμοποίησης αυθαιρέτου με τον έλεγχο της ιδιοκτησίας, την ενημέρωση για το  κόστος και τον τρόπο αποπληρωμής, την έκδοση απαιτούμενων παραβόλων και βεβαιώσεων για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. 

Ακόμα, εκδίδουμε τη βεβαίωση Μηχανικού περί νομιμότητας του κτιρίου, που απαιτείται προκειμένου να συνταχθούν συμβολαιογραφικές πράξεις μεταβίβασης ακινήτων.

ΚΑΝΤΕ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΡΩΤΗΣΗ